Nästa steg

Hur tar jag nästa steg?

Har du en längtan efter att lära känna Gud personligen? Vi vill gärna hjälpa dig att upptäcka mer av Guds kärlek och livet som en vän till honom. Här är förslag till dina första steg på denna vandring:

Be. Jesus lärde oss att kalla Gud för vår Far, att han är en god förälder som vill sina barn väl. Genom bönen har du direktkontakt med din himmelske pappa. Samtala med honom om dina behov, ditt hopp och din förtvivlan. Han vill ge dig vägledning och uttrycka sin kärlek till dig. Du kan be i din ensamhet eller delta någon av alla de regelbundna gudstjänster som ordnas i regionen. Där kan du möta erfarna bedjare som gärna hjälper dig att utvecklas i ditt böneliv.

Läs din Bibel. Genom bibeln kan du ta del av berättelsen om Guds kärlek till människorna sedan tidernas början. Låt den uråldriga visdomen flätas samman med ditt vardagsliv och upptäck att även du är en del av den odödliga kärlekshistorien. Börja gärna med "evangelierna". Det är de fyra första böckerna i Nya Testamentet som handlar om Jesus som kom för att visa mänskligheten vem Gud är.

Besök kyrkan regelbundet. Kyrkan är inte en byggnad. Kyrkan är de troende människorna. Ett liv tillsammans med andra kan utveckla ditt liv och göra dig starkare, och du kan bli en styrka för andra. En relation med Gud är en personlig erfarenhet - men din tro är inte privat. Att delta i den gudstjänstfirande församlingen är viktigt för den som vill hålla sin tro vid liv. Det är i gemenskapen med andra troende som vår tro förnyas och fördjupas. I tusentals år har kristna samlats vecka efter vecka omkring tron på Jesus - att han är uppstånden och har besegrat död och ondska, och att han har blivit hela världen till liv.

Bekänn din tro. Att följa Jesus är en resa som blir ännu mer meningsfull när den delas med andra. För varje gång som du bekänner din tro för andra, dina familj eller dina vänner så blir du starkare i tron. Tanken är att den inte ska vara privat fast den är personlig. Låt människor få höra din berättelse.